Domy, które zostały wybudowane nawet kilkanaście lat temu, często nie spełniają współczesnych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych. Prawidłowo przeprowadzona termomodernizacja domu poprawi jego energooszczędność a tym samym pozwoli Ci zaoszczędzić nawet do 60% na ogrzewaniu co przy dzisiejszych cenach na pewno  zostanie zauważone w domowym budżecie.

Termomodernizacja to nie tylko ładniejszy dom! To lepszy komfort życia dla Twojej rodziny.

Źródło zdjęć: www.dobrzemieszkaj.pl

 

Pod pojęciem termomodernizacja kryje się szereg działań takich jak ocieplenie ścian i dachu budynku, modernizacja systemu grzewczego, usprawnienie wentylacji, a także wymiana drzwi i okien. 

Czy wiesz , że przez dach ucieka nawet 20-25% ciepła z wnętrza domu? Przy nieodpowiednim ociepleniu wartość ta może być jeszcze wyższa.

 Aby temu zapobiec do ocieplenia dachu i ścian należy  zastosować materiały o niskim współczynniku ciepła, dzięki czemu wartość utraty ciepła może spać nawet o 15%. Większość dachów w Polsce ma konstrukcję szkieletową , która wymaga użycia sprężystych materiałów, które będzie można bezpiecznie i sprawnie umieścić między belkami. Dobrym rozwiązaniem jest ocieplenie dachu pianką poliuretanowej, która nadaje się do ocieplenia wszelakich powierzchni. Dzięki niej nasz dom stanie się odpowiednio chroniony, zarówno przed zimnem, gorącem jak i przed wilgocią i hałasem.

Całość prac związanych z termomodernizacją to poważne przedsięwzięcie finansowe, jednak jego koszty zwracają się w postaci niższych rachunków za prąd i ogrzewanie.   Jeśli planujesz termomodernizację budynku i potrzebujesz wsparcia w tym przedsięwzięciu, zapoznaj się z dostępnymi programami pomocowymi.

Program Czyste Powietrze 3.0

Program przeznaczony dla osób fizycznych , które są właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotowane działania z programu Czyste Powietrze:

 • docieplenie budynku np. pianą poliuretanową 
 • wymiana źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, 
 • montaż wentylacji z rekuperacją,
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dotacje w programie Czyste Powietrze podzielono na trzy poziomy dochodowe: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Kryterium w tej kwestii są dochody – im mniejsze, tym możliwe do pozyskania środki są wyższe. 

Od 2023 roku progi dochodowe wyglądają następująco:

W przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania istnieje możliwość prefinansowania. 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE OFERUJE 3 RODZAJE DOFINANSOWANIA:

Program Czyste Powietrze 3.0

Wymieniłeś już kopciucha na ekologiczne źródło ciepła? Nadal możesz skorzystać z Programu Czyste powietrze i złożyć drugi wniosek na termomodernizację domu.

 

Czy wiesz jakie dofinansowanie z programu Czyste powietrze możesz otrzymać na ocieplenie poddasza?

1. W przypadku, gdy przewidujemy demontaż nieefektywnego źródła ciepła i zastąpienia go pompą ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu oraz nie przewidujemy montażu fotowoltaiki (PV), możemy liczyć na dofinansowanie na zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych (czyli poddasza, ścian zewnętrznych i stropów):


1.1 Dla osób, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000: 35 000 zł.
1.2 Dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
      a)  1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
      b)  2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
tu możemy liczyć na maksymalne dofinansowanie do 50 000 zł
1.3
Dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
     a)  1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
     b)  1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
tu możemy liczyć na maksymalne dofinansowanie do 70 000 zł.

Są to kwoty częściowej termomodernizacji. Jeśli zdecydujesz się na kompleksową termomodernizację, możesz liczyć na wyższe kwoty, analogicznie od punktu 1 do 3: 60 000 zł, 90 000 oraz 120 000 zł.

2. W momencie, kiedy nie przewidujemy wymiany pieca oraz nie przewidujemy montażu fotowoltaiki (PV), możemy liczyć na dofinansowanie na zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych (czyli poddasza, ścian zewnętrznych i stropów):

2.1 Dla osób, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000: 13 000 zł.
2.2 Dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
      a)  1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
      b)  2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
tu możemy liczyć na maksymalne dofinansowanie do 25 000 zł.
2.3 Dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
      a)  1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
      b)  1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
tu możemy liczyć na maksymalne dofinansowanie do 40 000 zł.

Są to kwoty częściowej termomodernizacji. Jeśli zdecydujesz się na kompleksową termomodernizację, możesz liczyć na wyższe kwoty, analogicznie od punktu 1 do 3: 33 000 zł, 48 000 oraz 70 000 zł.

 

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty:

 • zakończone (oprócz dotacji z prefinansowaniem),
 • w trakcie realizacji lub
 • jeszcze nierozpoczęte.

Aby skorzystać z programu Czyste Powietrze wniosek można złożyć przez Internet

Skorzystaj z programu „Czyste powietrze” – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Więcej informacji o programie: Program Czyste Powietrze – STOP Smog

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci dobrać odpowiednie ocieplenie dla Twojego domu!

 

Nasi autoryzowani wykonawcy pomogą Ci:

 • dobrać materiał do ocieplenia przegród budynku,
 • dobrać produkt na podstawie parametrów cieplnych opisanych w projekcie lub audycie energetycznym,
 • dobrać grubość materiału, która umożliwi spełnienie wymagań izolacyjności cieplnej,
 • dobrać rekomendowany układ warstw w przegrodzie,
 • zgromadzić dokumentację dla materiału izolacyjnego.

 

Czyste powietrze to nie jedyny program, z którego możesz skorzystać !

Pamiętaj również o:

 • Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)

Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów, którzy realizują przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.
Formy pomocy:
•    premia termomodernizacyjna,
•    premia remontowa,
•    premia kompensacyjna.

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przeznaczona jest dla inwestorów korzystających z kredytu, gdzie kredyt stanowi 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Skorzystać z niej mogą m.in. właściciele domów jednorodzinnych.

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi:

 • 26 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • 31 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE polegającym na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10 proc. łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE)
 • dodatkowe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego – przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem

 

 • Ulga termomodernizacyjna

Niezależnie od głównych programów wsparcia, jeśli jesteś podatnikiem, rozważ skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Umożliwia ona odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków na materiały  budowlane,  urządzenia  i  usługi,  związane  z  realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Limit wydatków to 53 tys. zł, a dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT.