Na czym polega Program Czyste Powietrze?

Na czym polega Program Czyste Powietrze? Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych za pomocą wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Możliwe są trzy formy dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

  • dotacja
  • pożyczka
  • ulga podatkowa.

W styczniu bieżącego roku ruszyła kolejna już edycja programu. Wprowadzono kilka zmian, m. in. zwiększono wysokość progów dochodowych. Można otrzymać nawet do 135 tys. zł wsparcia.

Dofinansowanie to pozwala zredukować koszta poniesione podczas wymiany źródła ciepła i termoizolacji domów. Dzięki przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji możliwe jest efektywne i odpowiedzialne zarządzanie energią, oszczędności finansowe i ochrona środowiska.

Zobacz wszystkie