Contact details

PURTECH Poland sp z o.o.
ul. Wolności 48 BF,
43-602 Jaworzno,
tel: +48 661 991 991
email: biuro@purtech.pl

I agree to the transfer and processing of my personal data in order to respond to the message

Uprzejmie informujemy, że:
a) PURTECH Poland sp z o.o., ul. Wolności 48 BF, 43-602 Jaworzno stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@purtech.pl lub pisemnej na adres PURTECH Poland sp z o.o., ul. Wolności 48 BF, 43-602 Jaworzno
Rozwiń ▼Zwiń ▲
I agree to send commercial information
[recaptcha]

Sales department

Monika Ligęza
Head of Commercial Department
mob: +48 661 991 991
email: monika.ligeza@purtech.pl

Bid requests

Monika Ligęza
Kierownik działu handlowego
mob: +48 661 991 991
email: monika.ligeza@purtech.pl

Technical department

Adam Gąsiorowski
Maintenance Manager
mob: +48 533 311 117
email: adam.gasiorowski@purtech.pl