Czyste Powietrze, termoizolacja dachu-zacznij oszczędzać z dofinansowaniem!

Czyste Powietrze

Trwa nabór wniosków przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach programu „Czyste powietrze”, który jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych.

Beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki oraz dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki. Wielkość procentowa dofinansowania zależy od kwoty średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu i można je złożyć zarówno przez Internet, jak i w formie papierowej.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia może wynikać z audytu energetycznego budynku lub uproszczonej analizy energetycznej zawartej we wniosku o dofinansowanie. Największy udział strat energii wynika z braku termoizolacji dachu i ścian zewnętrznych. Jednak warunkiem kwalifikacji kosztów docieplenia przegród jest również wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe.

W przypadku termoizolacji dachów, stropodachów, stropów pod nieogrzewanym poddaszem, aby starać się o dofinansowanie należy uzyskać współczynnik przenikania ciepła przegrody (U max.) na poziomie 0,15 [W/(m2·K)]. Powszechnie stosowanym materiałem termoizolacyjnym w tym przypadku jest wełna mineralna i skalna, jednak jest to materiał bardzo wrażliwy na błędy wykonawcze podczas ocieplania. Tym bardziej, gdy przestrzenie poddaszy są trudno dostępne korzystne jest wykonanie izolacji pianką poliuretanową QuadFoam500 w systemie natryskowym.

 

Amerykańska pianka

Amerykańska pianka QuadFoam500 spełnia wszelkie wymogi programu Czyste Powietrze tworząc termoizolację przyjazną środowisku i zdrowiu mieszkańców domu. Nasz produkt wpływa na komfortowe temperatury w domu przez cały rok, izoluje doskonale przed CIEPŁEM w lecie.

Właściciele domów zazwyczaj zauważają natychmiastowe oszczędności wynikające z obniżenia kosztów ogrzewania w zimie oraz chłodzenia latem od 30%-50%. Izolacja pianką zapewnia efektywną redukcję hałasu, polepsza się również jakość powietrza. Brak mostków termicznych i jednolita struktura izolacji blokuje przedostawanie się drobnych pyłków, kurzu, alergenów i zanieczyszczeń do domu chroniąc w ten sposób rodzinę i zapewniając czystsze powietrze.

Zaletą wykonywania dociepleń w tym systemie jest szczelność powłoki materiału, trwałość, niska chłonność wody oraz szybkość wykonania przy pomocy urządzeń spieniających. Natrysk pianki wykonywany jest tylko przez wykwalifikowane zespoły. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w rozwoju produktów i produkcji poliuretanów pianka QuadFoam500 jest wysoko ceniona i określana jako produkt „najwyższej klasy”. Połączenie innowacji ze światową klasą oraz łatwością użycia produktu.


Osoby, które złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku, muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

Program realizowany będzie do 30.06.2029 r. Budżet programu wynosi 103 mld zł. Wg stanu na koniec lutego b.r. w całym kraju złożono około 31 000 wniosków na łączną kwotę około 670 mln zł. Szczegółowe informacje o programie zamieszczone są na stronie programu, jak również w dyskusji na naszym forum.

 

Zobacz wszystkie